Click to order
Total: 
Vārds
E-pasta adrese
Tālrunis
Piegāde
Šeit jūs varat pievienot pastkartes tekstu
Lietošanas noteikumi vai Pamatnoteikumi
Studio OneBouquet, juridiskā adrese: Ausekļa 5-24, Rīga, Latvija (turpmāk tekstā OneBouquet) un Pircējs (turpmāk tekstā Pircējs), veicot pasūtījumu OneBouquet tiešsaistes veikalā, kas pieejams vietnē https://onebouquet-studio.com/shop/ (turpmāk - OneBouquet), noslēdz sekojošo līgumu:

1. Veicot pasūtījumu OneBouquet, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un Pamatnoteikumiem, kas pieejami vietnē https://onebouquet-studio.com/terms.
2. Pircējam ir tiesības saņemt OneBouquet veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc avansa maksājuma par atbilstošo pakalpojumu vai preci. Apraksts un izmaksas ir norādītas produktu katalogā pie katra produkta. Visas cenas ietver pievienotās vērtības nodokli.
3. Pircējam ir iespēja norēķināties par precēm vai pakalpojumiem, izvēloties vienu no piedāvātajiem attālinātā maksājuma veidiem.
4. Pasūtījums tiek pieņemts izpildei tikai pēc preču un / vai pakalpojumu apmaksas, kas nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Lietošanas noteikumiem vai Pamatnoteikumiem.
5. Pēc samaksas par pakalpojumu tiek uzskatīts, ka Pircējs ir noslēdzis līgumu ar OneBouquet, kurā noteiktas divpusējās saistības un citas saistības.
6. Griezti ziedi, pušķi, puķu kompozīcijas un istabas augi saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 15.3 netiek atgriezti.
7. OneBouquet ir tiesības vienpusēji pārtraukt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu preču cenu, ja tādu apstākļu dēļ, kurus OneBouquet nevar ietekmēt, pasūtījumu nevar izpildīt.
8. OneBouquet neatmaksās Pircējam piegādes izmaksas un ieturēs pilnu pasūtījuma cenu šādos gadījumos:
8.1. ja Saņēmējs atsakās pieņemt pasūtījumu (ziedus vai ziedu pušķi);
8.2. ja Saņēmējs ir atstājis pilsētu un / vai valsti un neatrodas Pircēja norādītajā adresē 24 stundu laikā pēc Pircēja norādītā piegādes termiņa beigām;
8.3. ja Saņēmējs neatrodas Pircēja norādītajā adresē un nav pieejams saziņai pēc norādītiem kontaktiem;
8.4. Ja Saņēmējs neatrodas Pircēja norādītajā adresē, un pasūtījums jānogādā citur (ja vien pasūtījuma piegādes adrese netiek mainīta vairāk kā 3 km attālumā no sākotnēji norādītās piegādes adreses);
8.5. Ja Saņēmējs neatrodas Pircēja norādītajā laikā norādītajā adresē, un pasūtījums ir jānogādā citā laikā (izņemot gadījumus, kad piegādes laiks tiek norādīts 1 stundas laikā).
9. Konfidencialitāte: OneBouquet garantē saņemto personas datu apstrādi, glabāšanu un neizpaušanu trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumos un tiesību aktos noteiktajām prasībām. Saņēmēju un Pircēju e-pasta adreses, tālruņu numuri un pasta adreses, kas saņemtas pasūtījuma pieņemšanas laikā tīmekļa vietnēs, tiks izmantoti tikai saziņai ar Pircēju un preču un / vai pakalpojumu Saņēmēju, lai nodrošinātu pasūtījuma kvalitāti. Interneta veikala OneBouquet pircēji, pieslēdzoties interneta bankai vai citai norēķinu sistēmai, savus datus ievada bankas vai norēķinu sistēmas lapā, tāpēc šī informācija OneBouquet nav pieejama.
10. Visi strīdi, nesaskaņas un pretenzijas tiek risinātas divpusēju sarunu laikā, bet, ja vienošanās nav sasniegta, tad saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.